O nama - TBG Beton

TBG BETON d.o.o. članica je njemačkog koncerna Heidelberg Materials AG. Na hrvatskom tržištu prisutni smo od 1998. godine.

Heidelberg Materials AG iz Heidelberga, Njemačka, jedan je od najrenomiranijih proizvođača građevinskog materijala u svijetu. Izrastao iz malog mlina pretvorenog u pogon za proizvodnju cementa davne 1873. godine. Sa svoje tri glavne djelatnosti: proizvodnjom cementa, transportnog betona i agregata danas je sa svojih oko 3.000 lokacija prisutan u 50 zemalja svijeta. Zapošljava oko 51.000 djelatnika.

Heidelberg Materials prisutan je na hrvatskom tržištu već dugi niz godina cementom iz svoje tvrtke-kćerke DUNA-DRAVA CEMENT Kft. iz Beremenda, Mađarska, te od 1998. godine i transportnim betonom iz tvrtke-kćerke TBG BETON d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu koja sa svojim betonarama u Đakovu, Osijeku, Slavonskom Brodu i Vinkovcima, Zagrebu i Splitu pokriva potrebe tržišta Hrvatske. Zahvaljujući vlastitom pogonu za proizvodnju agregata - separaciji šljunka u Slavonskom Šamcu – zajamčen je i izvor ove sirovine za proizvodnju betona.

Sredinom kolovoza 2009. otvoren je i novi pogon za proizvodnju transportnog betona na lokaciji Gospodarska zona – Donja Bistra u blizini Zaprešića.

TBG BETON d.o.o. također ima 50-tni udio u društvu TBG-STRABAG d.o.o. sa svojim proizvodnim pogonom u istočnom dijelu grada Zagreba u industrijskoj zoni Resnik.

Početkom 2008. godine osnovano je društvo DUNAV-DRAVA CEMENT d.o.o., Zagreb, koje se u početku isključivo bavilo prodajom cementa iz Beremenda, Mađarska, i Kaknja, BiH, na hrvatskom tržištu. Društvo TBG BETON d.o.o. koje je do srpnja 2010. godine bilo u vlasništvu mađarske cemetare DUNA-DRAVA CEMENT Kft., Vac, u srpnju 2010. godine prešlo je u vlasništvo Tvornice Cementa Kakanj d.d. iz Kaknja, Bosna i Hercegovina.

Krajem svibnja 2011. godine TBG BETON d.o.o. kupio je društvo DUNAV-DRAVA CEMENT d.o.o. iz Zagreba i time postao njegov 100%-tni vlasnik.

Lokacije betonara

More info by clicking the pins